Home

텔레그램배너.gif

하노이 VIP 이발관 - 존슨이의 황제 이발관, 이발관 서비스&19+ vietnam hanoi vip massage구글위치 확인하기(Google map) >>>> 클릭Vietnam hanoi vip massage

베트남 하노이 VIP 이발관 - 황제 이발관

!!!!!택시비 지원 이벤트!!!!


이벤트 시작일자 : 20.09.04일부터 ~


이벤트 내용

3명이상 박닌 및 인근지역에서 오시는경우 택시비 50만동 지원


멀리서 오시는데 바로바로 서비스 받을수 있도록

방문전 출발전 꼭 예약 부터 확인해주세요.^^


업소정보

지역 하노이

업종 VIP 이발관

영업시간 낮12시부터 ~ 밤12시까지

예약문의

전화 086 707 1004

카카오톡 kinghanoi


찾아오시는 길

số 3 ngõ 39 Đình thôn , Mỹ đình1 , Nam từ liêm, Hà nội20191214090326_b70b940ad0953ba6653b254e3

HANOI

KARAOKE

KakaoTalk_20200512_095536739.jpg

HANOI

VIP

EROTIC

SEXUAL

MASSAGE

이미지 제공: Rune Enstad

HANOI

MASSAGE

SPA

이미지 제공: Marten Bjork

HANOI

HOTEL

이미지 제공: Georgios Domouchtsidis

HANOI

LIFE STYLE

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a4.jpg

Bac Ninh

Night

Life

​박닌 밤문화

다운로드.jpg

HCM

Night

Life

호치민 밤문화

99ECEB3E5B4CBEAF09.jpg

Da Nang

Night

Life

​다낭 밤문화

KakaoTalk_20200304_104058629_03.jpg

HANOI

HCM

DaNang

Night Life

Tour

Night

Life

Posting